Nová soutěž měst a obcí oceňuje odvahu, efektivitu a chytrost

Nová soutěž měst a obcí oceňuje odvahu, efektivitu a chytrost

Jak chytrá je vaše radnice? Přirozeně vás napadne, že právě tak, jak chytří jsou lidé, kteří v ní sedí. Ale nemusí tomu tak být vždy. A dokonce existuje způsob, jak chytrost radnice změřit! Chytrá radnice je totiž soutěž, v níž města a obce mohou představit moderní a účinná technologická řešení pro oblast veřejné správy a samosprávy.

Soutěž byla zahájena 1. března 2017 a přihlášky se přijímají až do 1. června 2017. Projekty do soutěže mohou přihlásit obce, města i městské části a soukromé subjekty, které realizují veřejné projekty z oblasti Smart Cities. Účast je bezplatná, každý přihlašovatel může přihlásit po jednom projektu do každé z Projektových kategorií.

Kategorií je pět, aby obsáhly všechny oblasti chytrých řešení, s nimiž se města a obce setkávají. Kategorie Životní prostředí se zaměřuje na projekty odpadového hospodářství, monitoring kvality ovzduší, emise hluku a podobně. Individuální doprava přináší inspiraci pro carsharing, bikesharing, systém parkování, elektromobilitu nebo modernizaci platebních metod. Veřejná doprava se zabývá moderními způsoby řízení a regulace provozu, dopravními zónami, chytrými zastávkami či bezkontaktním odbavováním. Energetika je věnována snižování energetické náročnosti systémů i budov, energetickému managementu, transformaci veřejného osvětlení, OZE, virtuálním elektrárnám. Kategorie e-Úřad se soustředí na efektivní komunikaci s občany, moderní platební metody, informační portál, aplikace pro turistickou atraktivitu města, elektronické aukce atd.

Jak vidíte, možností, kde se mohou uplatnit chytrá řešení je opravdu dost. A soutěž Chytrá radnice vám nabízí příležitost, jak o vašich zajímavých nápadech můžete dát vědět. Podejte si přihlášku, pochlubte se svými inovativními přístupy, staňte se inspirací pro ostatní. Zviditelněte místo, kde žijete a pracujete. Chytrá radnice chce ukázat, že si vážíme každé snahy o zlepšení. Soutěžit mohou projekty, které využívají inovativní technologická řešení a přispívají tak ke zvyšování kvality života obyvatel. Může jít o projekty již zrealizované stejně jako o ty, které se nacházejí teprve ve fázi zavádění. Všechny budou vyhodnoceny a ty nejlepší oceněny.

Předsedou poroty hodnotitelů je bývalý generální ředitel České spořitelny, Ing. Pavel Kysilka, CSc., který se aktuálně angažuje v moderních technologiích a s významnými osobnostmi založil 6D Academy, dalšími členy jsou odborníci z řad partnerů soutěže a zástupci akademické sféry z Katedry informačních technologií Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze, z Energetického ústavu Fakulty strojního inženýrství VUT Brno, z Fakulty dopravní na ČVUT v Praze i z její Laboratoře telematiky chytrých měst.

Každý přihlášený projekt bude posuzován na základě stejných kritérií, jako jsou udržitelnost, odvaha, inovativnost, socio-ekonomický přínos, participace občanů, koncepčnost a součástí vyhodnocení budou i další známky přidělované v jednotlivých kategoriích. Výherci v každé kategorii získají speciální označení, které mohou využívat pro svou marketingovou komunikaci. Udělena bude i cena veřejnosti. Vyhlášení výsledků a udílení cen se uskuteční na podzim 2017 v průběhu slavnostního galavečera za účasti zástupců přihlašovatelů projektů, organizátorů a partnerů soutěže i členů hodnotící komise.

 

Organizátoři a generální partneři soutěže:
Úřad vlády ČR, Česká spořitelna, O2 IT Services a DDeM

Zlatí partneři:
AVE CZ odpadové hospodářství, Microsoft a ŠKODA AUTO

Partneři:
Cross Zlín, Visa Europe, Camea

Odborní partneři:
Fakulta dopravní ČVUT v Praze,
Fakulta informatiky a statistiky VŠE v Praze,
Vysoké učení technické v Brně,
Czech Smart City Cluster, Svaz měst a obcí ČR, 6D Academy

Hlavní mediální partner:
vydavatelství CNC s tituly E15, info.cz, Blesk

Mediální partneři:
Moravské hospodářství, Pro města a obce

Zdroj: Moravské hospodářství – březen/duben 2017

 

Dokumenty ke stažení: Moravske hospodarstvi – brezen_duben 2017


Zpět na výpis