Jak chytré je vaše město?

Podat přihlášku

Soutěž pro chytrá města

Internet a moderní technologie umožňují poskytovat občanům nespočet elektronických služeb. Prostřednictvím soutěže Chytrá radnice mohou města
a obce představit moderní chytrá technologická řešení, která v oblasti veřejné správy a samosprávy využívají. Přihlášené projekty budou vyhodnoceny
a nejlepší oceněny.

Soutěžní kategorie

Kde technologie slouží lidem

Dnešní města a obce se musí vyrovnávat s důsledky technologického rozvoje a socioekonomického vývoje. Dotýkají se správy a řízení města, poskytování služeb občanům, ale i řízení dopravy, odpadového
a energetického hospodářství či ochrany životního prostředí.

Koncept Chytré město, Smart City, který stále rychleji nachází své nezaměnitelné místo i v českých městech, je proto jen přirozenou reakcí
na měnící se lidské potřeby. K rozvoji infrastruktury, zlepšování služeb
a zvyšování kvality života využívá lidského, ekonomického a zejména technologického potenciálu současnosti.

Své město můžete přihlásit ještě:

Den
Hodin
Minuta
Vteřina
Podat přihlášku

Novinky

Uzávěrka přihlášek

Přihlášky lze podávat do 30. června 2017. Účast v soutěži je bezplatná. Přihlásit se mohou obce, města, městské části a soukromé subjekty, které realizují veřejné projekty z oblasti Smart Cities. Může se jednat jak o projekty již zrealizované, tak ve fázi implementace.

Přihlášky do soutěže

Soutěžní projekty je možné přihlašovat prostřednictvím on-line formuláře na webových stránkách. Prvním krokem je registrace přihlašujícího, který může přihlašovaný projekt průběžně upravovat až do termínu uzavírky přihlášek.