Jak chytré je vaše město?

VÝSLEDKY 1. ROČNÍKU SOUTĚŽE CHYTRÁ RADNICE

 

Soutěž pro chytrá města

Internet a moderní technologie umožňují poskytovat občanům nespočet elektronických služeb. Prostřednictvím soutěže Chytrá radnice mohou města a obce představit moderní chytrá technologická řešení, která v oblasti veřejné správy a samosprávy využívají. Přihlášené projekty budou vyhodnoceny a nejlepší oceněny.

essay writer service

Soutěžní kategorie

Kde technologie slouží lidem

Dnešní města a obce se musí vyrovnávat s důsledky technologického rozvoje a socioekonomického vývoje. Dotýkají se správy a řízení města, poskytování služeb občanům, ale i řízení dopravy, odpadového
a energetického hospodářství či ochrany životního prostředí.

Koncept Chytré město, Smart City, který stále rychleji nachází své nezaměnitelné místo i v českých městech, je proto jen přirozenou reakcí
na měnící se lidské potřeby. K rozvoji infrastruktury, zlepšování služeb
a zvyšování kvality života využívá lidského, ekonomického a zejména technologického potenciálu současnosti.

Staňte se inspirací pro ostatní!