Jak chytré je vaše město?

Soutěž pro chytrá města

Internet a moderní technologie umožňují poskytovat občanům nespočet elektronických služeb. Prostřednictvím soutěže Chytrá radnice mohou města
a obce představit moderní chytrá technologická řešení, která v oblasti veřejné správy a samosprávy využívají. Přihlášené projekty budou vyhodnoceny
a nejlepší oceněny.

Soutěžní kategorie

Kde technologie slouží lidem

Dnešní města a obce se musí vyrovnávat s důsledky technologického rozvoje a socioekonomického vývoje. Dotýkají se správy a řízení města, poskytování služeb občanům, ale i řízení dopravy, odpadového
a energetického hospodářství či ochrany životního prostředí.

Koncept Chytré město, Smart City, který stále rychleji nachází své nezaměnitelné místo i v českých městech, je proto jen přirozenou reakcí
na měnící se lidské potřeby. K rozvoji infrastruktury, zlepšování služeb
a zvyšování kvality života využívá lidského, ekonomického a zejména technologického potenciálu současnosti.

Staňte se inspirací pro ostatní!

Novinky

Noví mediální partneři

Nejprestižnější akce svého druhu v České republice stále získává na popularitě. I díky tomu vám můžeme představit dva nové mediální partnery Chytré radnice. PRO-ENERGY magazín je populárně technický čtvrtletník zasvěcený trendům a perspektivám českého a slovenského energetického trhu. Je mediálním partnerem řady významných konferencí u nás i na Slovensku. Energy-Hub je moderní nezávislá platforma pro sdílení informací a rozvoj energetického odvětví.  Propojuje akademickou, vědní, technickou i soukromou sféru, nabízí školící a vzdělávací programy a poskytuje prostor otevřené veřejné diskusi o aktuálních energetických tématech.

Rozhodující fáze

Soutěž Chytrá radnice se nachází ve své nejdůležitější části. Právě v těchto dnech odborná porota, složená ze zástupců akademické obce, organizátorů a partnerů akce, hodnotí parametry jednotlivých projektů a sestavuje jejich žebříček. Je to náročný úkol, neboť musí podrobně prostudovat více než šest desítek přihlášek. Milovníky přesných čísel můžeme s potěšením informovat, že se zapojilo 42 subjektů, které do soutěžního klání zaslaly 64 projektů. Všechny budou zveřejněny v rámci hlasování o Cenu veřejnosti, abyste sami mohli posoudit originalitu, efektivitu a pozitivní dopady jednotlivých nápadů a řešení. Hlasovat budete moci od září, vítěze všech kategorií vyhlásíme začátkem října.