Kategorie

Projektové

chytra-adresa-zivotni-prostredi

Životní prostředí

Kategorie bude zahrnovat projekty vedoucí ke zlepšování životního prostředí měst a zvyšující kvalitu života občanů. Předpokládá se, že budou nominovány projekty řešící oblast odpadového hospodářství a monitoringu různých parametrů životního prostředí, jako je např. kvalita ovzduší, hluk, emise apod.

chytra-adresa-individualni-doprava

Individuální doprava

Kategorie bude zahrnovat projekty, jako např. car sharing a bike sharing systémy, využití elektromobility a nabíjecí infrastruktury ve městě, systémy parkování a modernizace parkovacích služeb města včetně platebních metod apod.

chytra-adresa-verejna-doprava

Veřejná doprava

Kategorie bude zahrnovat projekty, jako např. zavádění moderních způsobů řízení a regulace silničního provozu ve městech, podpora zavádění dopravních zón, integrace moderních platebních metod a metod bezkontaktního odbavování, chytré zastávky MHD apod.

chytra-adresa-energeticke-uspory

Energetika

Kategorie zahrnuje projekty, jako např. snižování energetické náročnosti městských veřejných systémů a budov, aplikace energetického managementu v rámci města, podpora transformace veřejného osvětlení v moderní komunikační infrastrukturu města, aplikace obnovitelných zdrojů energie v rámci městské infrastruktury, virtuální elektrárny, zajištění energetické bezpečnosti měst, komplexní přístup města k chytré městské energetice apod.

chytra-adresa-e-urad

e-Úřad

Kategorie bude zahrnovat projekty, jako jsou např. zvyšování efektivity komunikace města s občany, digitalizace správních agend a městského mobiliáře, integrace moderních platebních metod, jednotný informační portál města, chytré řízení obecního majetku, chytré aplikace pro zvýšení turistické atraktivity města, real-time queue management systém, elektronické aukce apod.

Průřezové

chytra-adresa-cena-verejnosti

Cena veřejnosti

Kategorie zahrnuje online hlasování široké veřejnosti v průběhu konání soutěže na internetových stránkách www.chytra-radnice.cz. Tři projekty s nejvyšším počtem hlasů následně postoupí do dalšího kola hlasování, které se uskuteční na místě konání slavnostního galavečera. V prvním kole hlasování hlasují občané, ve druhém kole hlasují zástupci samospráv.

chytra-adresa-inovativni-reseni

Inovativní řešení

Tato kategorie nabízí možnost zapojit také řešení start-upů, malých a středních firem, kde se jedná o projekt ve fázi vývoje. Východiskem pro hodnocení této kategorie bude naplnění kritéria Inovativnost v rámci Projektových kategorií.

chytra-adresa-celkova-chytrost-mesta

Celková chytrost města

Kategorie bude hledat taková města, která jsou úspěšná v realizaci hned několika chytrých projektů, a která se snaží tyto projekty vzájemně propojovat tak, aby dohromady usnadňovaly život obyvatel ve městě. Kategorie se bude soustředit na města, která přistupují ke konceptu Smart City komplexně. Východiskem pro hodnocení této kategorie bude úspěšnost měst v projektových kategoriích soutěže.