Harmonogram

Harmonogram průběhu soutěže

1. března 2017

Oficiální představení soutěže a její zahájení během panelové diskuze na téma Stav a budoucnost SMART v ČR

Březen až květen 2017

Výzva k účasti a rozesílka dotazníků k tématice chytrých řešení městům a partnerům

30. června 2017

Poslední termín pro registraci do soutěže

Červenec – srpen 2017

Vyhodnocení výsledků, stanovení pořadí a vítězných projektů v jednotlivých kategoriích

Srpen – září 2017

Hlasování v kategorii Cena veřejnosti

Říjen 2017

Slavnostní galavečer v Lichtenštejnském paláci spojený s vyhlášením vítězných projektůSoutěž byla zahájena během panelové diskuze na téma Stav a budoucnost SMART v ČR, kterou pořádali organizátoři soutěže.
Součástí přihlášky, kterou po zahájení obdrží nejen města a obce, ale i vybraní partneři soutěže, je dotazník se sérií otázek. Jeho prostřednictvím získávají zájemci o účast v soutěži možnost informovat o realizovaných projektech a využívaných řešeních. Přihláška je k dispozici také na webových stránkách soutěže. Získané odpovědi vyhodnotí v průběhu léta odborná porota a na základě zhruba deseti kritérií, předem stanovených pro každou z kategorií, určí pořadí vítězů. Projektové kategorie soutěží o tři vítězná místa, v průřezových kategoriích se vyhlašuje pouze jediný vítěz. O průběhu soutěže, účastnících i vítězích budou informovat webové stránky, partnerská média a další komunikační kanály soutěže.