O soutěži

Historie a důvody vzniku

Rozvoji konceptu Smart City v České republice se v rámci koordinačních činností v digitální agendě věnuje Úřad vlády České republiky. Jedním z jeho úkolů je informovat širokou veřejnost o již uskutečněných úspěšných projektech a jejich přínosech pro občany.

S cílem inspirovat a současně motivovat i další města a obce k rozvoji digitalizace veřejné správy vyhlašuje v roce 2017 první ročník soutěže Chytrá radnice.

Soutěž podchytí, vyhodnotí a ocení nejlepší chytrá řešení v oblasti veřejné správy a samosprávy využívající moderní digitální technologie.

Spolu s Úřadem vlády ČR podporují projekt Česká spořitelna
a společnost O2.

Kdo se může zúčastnit?

Soutěže Chytrá radnice se může zúčastnit
kterékoliv město či obec v České republice.

Přihlášku může podat statutární zástupce města nebo obce, popř. provozovatel přihlašovaného řešení.
Podrobnosti naleznete v Pravidlech soutěže.

 Registrace do soutěže je bezplatná.

Cíle soutěže

Inspirace

Informovat představitele měst a obcí
o možnostech digitalizace veřejné správy
a o cestách zavádění nových technologií
pro jejich udržitelný rozvoj. Napomáhat urychlení rozvoje digitalizace v České republice.

Uznání

Představit a ocenit města a obce, která již dnes chytrá řešení realizují či využívají a ukazují tím cestu ostatním.

Spolupráce

Podporou vztahů, komunikace a spolupráce měst, obcí a partnerů soutěže vytvořit v České republice optimální prostředí pro jednodušší, rychlejší a účinnější zavádění digitalizace veřejné správy a samosprávy.

Kategorie soutěže

Projektové

chytra-adresa-zivotni-prostredi

Životní prostředí

chytra-adresa-individualni-doprava

Individuální doprava

chytra-adresa-verejna-doprava

Veřejná doprava

chytra-adresa-energeticke-uspory

Energetické úspory

chytra-adresa-e-urad

e-Úřad

Průřezové

chytra-adresa-cena-verejnosti

Cena veřejnosti

chytra-adresa-inovativni-reseni

Inovativní řešení

chytra-adresa-celkova-chytrost-mesta

Celková chytrost měst