FAQ

Často kladené dotazy

Jak se přihlásit do soutěže?
Začněte tím, že kliknete na červené tlačítko Podat přihlášku. Objeví se formulář Registrace. Jeho vyplnění je prvním krokem ke vstupu do soutěže. Podle údajů zde uvedených budete zařazeni do databáze. Po provedení registrace se objeví formulář Přihláška, kam už vyplníte konkrétní údaje o daném soutěžním projektu.

Je omezen rozsah uváděných informací a je možno vkládat soubory?
Součástí přihlášky je osm kritérií pro popis projektu, na základě kterých bude následně hodnocen. Rozsah vámi vyplňovaných údajů není nijak omezen, abyste mohli projekt dokonale popsat. K přihlášce můžete také přiložit další dokumenty, které  s projektem souvisí (fotografie, videa, reportáže, rozhovory, infografiku atd.). Lze vložit až 5 souborů o velikosti max. 10 MB.

Je možné údaje v přihlášce měnit?
Ano. Až do okamžiku, než přihlášku odešlete do systému kliknutím na tlačítko Závazně odeslat, můžete údaje doplňovat, měnit, mazat, a to i s odstupem několika dnů. Závazné odeslání je nutno provést do termínu uzávěrky viz harmonogram soutěže.

Je možné do soutěže přihlásit několik projektů?
Ano. Do každé ze soutěžních kategorií však vždy pouze jeden. Pro každý projekt je nutno znovu provést registraci.

Kdo provádí registraci?
Kdokoli pověřený tímto úkolem za daný subjekt. Je vhodné, aby to byla pouze jedna osoba, která bude mít přehled o počtu a typu přihlášených projektů. Pokud bude registraci a přihlášky projektů podávat více osob, je nutno tyto kroky koordinovat. V okamžiku, kdy je do vybrané soutěžní kategorie odeslán projekt, další již do stejné kategorie není možné přihlásit.