V soutěži Chytrá radnice uspěla elektromobilita i solární lavičky. Nejchytřejším městem je Kolín

Soutěž Chytrá radnice, která je obdobou celosvětově rozšířeného konceptu Smart cities, zná své vítěze. Ve vůbec prvním soutěžním ročníku o nich rozhodla odborná porota, ale i veřejnost, která se do hlasování zapojila v počtu dvou a půl tisíc osob.

 

„Když jsme společně s Úřadem vlády ČR začali o projektu uvažovat, byla naší hlavní motivací snaha přispět k urychlení a prohloubení procesu zavádění moderních technologií do fungování municipalit. Projekt Smart cities hýbe světem už několik let a zdálo se nám, že nám v tomto směru trochu ujel vlak,“ řekla Info.cz mluvčí projektu Aneta Neradová.

 

O první místo soutěžilo celkem 64 projektů zaměřených na chytré využití nejmodernějších technologií v oblastech životního prostředí, veřejné dopravy, individuální dopravy, energetiky a elektronické administrativy, které zároveň tvořily stejnojmenné soutěžní kategorie, doplněné dvěma kategoriemi průřezovými. V odborné porotě zasedlo 12 fundovaných osobností v čele s ekonomem a zakladatelem platformy 6D Academy Ing. Pavlem Kysilkou.

 

S projektem portálu, díky kterému mohou lidé zjistit rozmístění kontejnerů na tříděný odpad, jeho zaplněnost a další svoz, zvítězilo v kategorii Životní prostředí město Kolín. Cenu za nejlepší návrh v kategorii Individuální dopravy si odnesla Třebíč s projektem Chytrá mobilita Třebíče. Ten počítá s vybudováním přestupního terminálu hromadné dopravy či zavedením elektromobility.

 

V kategorii Veřejná doprava získala prvenství Ostrava, která chce prosadit možnost bezkontaktních plateb v prostředcích městské hromadné dopravy. Zlato si Ostrava odnesla i v kategorii e-Úřad: projekt fajnOVA vychází z plánu strategického rozvoje města z roku 2016 a počítá s vysokou měrou zapojení veřejnosti. V kategorii Energetika bodovaly Kněžice, jejichž projekt ESO usiluje o obnovu soběstačnosti regionu. Cenu veřejnosti si s projektem zefektivňujícím třídění odpadu odnesly Těšany, a v poslední kategorii Inovativní řešení uspělo se solárními lavičkami CapaSitty město Blatná. Jako „nejchytřejší“ město byl odbornou porotou vyhodnocen Kolín.

 

„Galavečer se slavnostním vyhlášením výsledků byl nejen příjemnou tečkou za sedmi měsíci intenzivní práce, ale také výbornou příležitostí pohovořit se zástupci měst a obcí i partnerů soutěže,“ uvedla Neradová. „Shodli jsme se, že první ročník akce se vydařil, odhalil slušný potenciál naší země a navíc ukázal, že na tom v porovnání s okolním světem nejsme tak špatně. Jsou dokonce odvětví, kde můžeme jít příkladem. Snad jsme tedy položili solidní základ tradici užitečného ‚měření chytrosti českých radnic‘, která bude úspěšně pokračovat,“ doplnila Neradová.

 

Zdroj: INFO.cz, https://www.info.cz/cesko/v-soutezi-chytra-radnice-uspela-elektromobilita-i-solarni-lavicky-nejchytrejsim-mestem-je-kolin-18440.html


Zpět na výpis