Prestižní záštita

Svaz průmyslu a dopravy ČR se rozhodl udělit soutěži Chytrá radnice záštitu. Vnímá ji jako unikátní příležitost ke vzájemnému porovnání konkrétních projektů v oblasti Smart Cities. V roli odborného partnera se chce podílet na hodnocení přihlášených řešení v kategoriích doprava, životní prostředí, energetika i e-úřad. Jako největší zástupce zaměstnavatelů v zemi si uvědomuje, že moderní komunikační technologie nejen zlepšují kvalitu života ve městech a obcích, ale přinášejí také zajímavé pracovní příležitosti.
Garantem projektu Chytrá radnice je rovněž Ministerstvo pro místní rozvoj, které se rozvoji digitalizace a dalších inovací pro zvyšování konkurenceschopnosti jednotlivých sídel věnuje dlouhodobě. Rovněž i zástupci ministerstva zasednou v porotě hodnotitelů.


Zpět na výpis